Thông tin ba công khai

Thực hiện quy chế 3 công khai của trường THPT Long Khánh A theo Thông tư số 09/TT- BGDĐT năm học 2014-2015

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỒNG THÁP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THPT LONG KHÁNH A

              Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 34/BC-THPTLKA

 

Hồng Ngự,, ngày 07   tháng 09  năm 2014

             

                                                                                          BÁO CÁO

Thực hiện quy chế 3 công khai của trường THPT Long Khánh A theo Thông tư số 09/TT- BGDĐT năm học 2014-2015

   

Thực hiện theo hướng dẫn số: 145/HD-SGDĐT  ngày 12 tháng 09 năm 2014 của Sở Giáo dục và Đào tạo Đồng Tháp về việc triển khai thông tư số: 09/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 05 năm 2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ điều kiện thực tế của đơn vị, trường THPT Long Khánh A xin báo cáo việc thực hiện như sau:

I/MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:

- Thông qua các hoạt động thực hiện quy chế công khai trong trường học nhằm nâng cao tính minh bạch, phát huy quyền làm chủ, thực hiện giám sát các hoạt động theo quy chế dân chủ cơ sở.

- Phát huy khả năng tự học và tinh thần sáng tạo, năng động trong việc tìm tòi kiến thức để nâng cao trình độ tay nghề.

- Tự điều chỉnh kịp thời các sai phạm, thiếu sót trong công tác quản lý điều hành của BGH, các tổ chức đoàn thể, giáo viên trong nhà trường.

II/ NỘI DUNG:           

Thực hiện 3 công khai theo quy chế thực hiện công khai theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo về các nội dung sau:

            1. Công khai cam kết chất lượng giáo dục và chất lượng giáo dục thực tế:

a) Công khai cam kết chất lượng giáo dục: Dán ở bảng thông báo.

 

b) Công khai chất lượng giáo dục thực tế: Dán ở bảng thông báo.

2. Công khai điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục:

a) Công khai thông tin về cơ sở vật chất: Dán ở bảng thông báo.

b) Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên: Dán ở bảng thông báo.

3. Công khai tài chính: Dán ở bảng thông báo.

4. Một số thông tin công khai của Trường: Dán ở bảng thông báo.

Trên đây là báo cáo thực hiện quy chế công khai của Trường THPT Long Khánh A , đề nghị các thành viên trong hội đồng sư phạm nghiêm túc thực hiện.

Nơi nhận:

Sở GD- ĐT (b/c);

- Ban giám Hiệu (t/h);

- Các tổ trưởng (t/h);

- Các viên chức (t/h);

- Lưu: VT.

                  HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

                VĂNG CÔNG V

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây