Kế hoạch 3 công Khai

Thực hiện quy chế 3 công khai của trường THPT Long Khánh A theo Thông tư số 09/TT- BGDĐT năm học 2014-2015

 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỒNG THÁP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THPT LONG KHÁNH A

              Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 36/KH-THPTLKA

 

Hồng Ngự,, ngày 07   tháng 09  năm 2014

             

                                                                                    KẾ HOẠCH

Thực hiện quy chế 3 công khai của trường THPT Long Khánh A theo Thông tư số 09/TT- BGDĐT năm học 2014-2015

   

Thực hiện theo hướng dẫn số: 145/HD-SGDĐT  ngày 12 tháng 09 năm 2014 của Sở Giáo dục và Đào tạo Đồng Tháp về việc triển khai thông tư số: 09/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 05 năm 2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ điều kiện thực tế của đơn vị, trường THPT Long Khánh A xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện  như sau:

I/MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:

- Thông qua các hoạt động thực hiện quy chế công khai trong trường học nhằm nâng cao tính minh bạch, phát huy quyền làm chủ, thực hiện giám sát các hoạt động theo quy chế dân chủ cơ sở.

- Phát huy khả năng tự học và tinh thần sáng tạo, năng động trong việc tìm tòi kiến thức để nâng cao trình độ tay nghề.

- Tự điều chỉnh kịp thời các sai phạm, thiếu sót trong công tác quản lý điều hành của BGH, các tổ chức đoàn thể, giáo viên trong nhà trường.

II/ NỘI DUNG:           

Thực hiện 3 công khai theo quy chế thực hiện công khai theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo về các nội dung sau:

1. Công khai cam kết chất lượng giáo dục và chất lượng giáo dục thực tế:

+ Công khai cam kết chất lượng giáo dục: Điều kiện, đối tượng tuyển sinh. Yêu cầu phối hợp giữa gia đình và nhà trường, yêu cầu thái độ học tập của học sinh, điều kiện cơ sở vật chất của trường, đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên, kết quả học tập và đạo đực của học sinh.

+  Công khai chất lượng giáo dục thực tế.

+ Kiểm định chất lượng giáo dục.

2. Công khai điều kiện đảm bảo chất lượng cơ sở giáo dục:

+ Cơ sở vật chất: số lượng, phòng học, phòng chức năng…

+ Đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên: Số lượng, chức danh có phân biệt theo hình thức đạo tạo và tuyển dụng. Công tác bồi dưỡng nâng cao trình độ.

3. Công khai thu chi tài chính: Mức thu các khoản thu đầu năm.

III.  BIỆN PHÁP THỰC HIỆN VÀ PHÂN CÔNG NHIỆN VỤ:

1. Hình thức công khai và thời điểm công khai:

- Công khai trên bảng thông báo, cuộc họp phụ huynh của trường.

- Niêm yết tại trường đảm bảo cho cha mẹ học sinh dễ theo dõi và giám sát.

- Công khai vào thời điểm tháng 8 và tháng 9 hàng năm và đột xuất.

2 . Thành lập ban chỉ đạo: Thành lập ban chỉ đạo thực hiện quy chế công khai cấp trường gồm các thành viên sau:

STT

Họ và Tên

Chức Vụ

Nhiệm vụ được giao

01

Văng Công Viên

Bí thư chi bộ - Hiệu Trưởng

Trưởng ban

02

Nguyễn Hoàng Thêm

Phó Hiệu trưởng

Phó ban

03

Nguyễn Minh Nguyên

Chủ tịch công đoàn

Ủy viên

04

Nguyễn Tấn Sự

Tổ trưởng chuyên môn  

Ủy viên

05

Huỳnh Thanh Vân

Tổ trưởng chuyên môn

Ủy viên

06

Nguyễn Văn Duyên

Tổ trưởng chuyên môn  

Ủy viên

07

Nguyễn Kim Yến

Tổ trưởng chuyên môn  

Ủy viên

08

Trần Thiện Thành

Tổ trưởng chuyên môn  

Ủy viên

09

Phan Vị Thùy

Kế toán

Uỷ viên

10

Bạch Văn Hiệt

Trưởng BTTND

Ủy viên

11

Nguyễn Thị Cẩm Tú

Thư ký hội đồng trường

Thư ký

3. Tổ chức thực hiện:

- Thông qua hội nghị CC-VC đầu năm: GV góp ý chất lượng môn dạy, chất lượng lớp chủ nhiệm và danh hiệu thi đua cá nhân.

- Tổ Chuyên môn đăng ký chất lượng hoạt động của tổ, kế hoạch tự bồi dưỡng GV, giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục của tổ, của cá nhân.

- Công đoàn, Đoàn Thanh niên phát động thi đua tạo không khí tích cực học tập, rèn luyện trong đội ngũ GV và HS.

- Tổng hợp kết quả xếp loại vào hàng tháng và cuối năm có so sánh đánh giá phân tích kết quả so với những năm trước để thực hiện công khai.

- Thực hiện đánh giá phân loại GV hàng năm để thực hiện công khai chất lượng đội ngũ.

4/ Phân công nhiệm vụ:

- Hiệu trưởng chịu trách nhiệm thực hiện quản lý và công khai đội ngũ, cán bộ quản lý, tài chính, tài sản, thực hiện kiểm định chất lượng giáo dục của đơn vị.

- Phó Hiệu trưởng chuyên môn: chịu trách nhiệm thực hiện quản lý và công khai chất lượng giáo dục và chất lượng giáo dục thực tế, của đơn vị. Cùng với hiệu trưởng thực hiện kiểm định chất lượng giáo dục của đơn vị. Thực hiện công tác thi đua khen thưởng, động viên, giám sát, đôn đốc  các hoạt động công khai của đơn vị. Phối hợp cùng với hiệu trưởng thực hiện kiểm định chất lượng giáo dục của đơn vị.

- Trợ lý Hiệu trưởng: chịu trách nhiệm thực hiện quản lý và công khai về cơ sở vật chất và cùng với Hiệu trưởng thực hiện kiểm định chất lượng giáo dục của đơn vị.

- Tổ trưởng Chuyên môn: Thực hiện thống kê kết quả giảng dạy và giáo dục của cá nhân, tổ, kết quả tự bồi dưỡng nâng cao trình độ, tự đánh giá phân loại giáo viên  trong tổ hàng năm để thực hiện công khai theo quy định.

- Bộ phận tài vụ: Quyết toán thu–chi theo quy định, lưu giữ chứng từ tài chính khoa học để phục vụ cho công tác kiểm tra giám sát khi được yêu cầu.

        Trên đây là kế hoạch thực hiện quy chế công khai của Trường THPT Long Khánh A , đề nghị các thành viên trong hội đồng sư phạm nghiêm túc thực hiện.

 

 

Nơi nhận:

Sở GD- ĐT (b/c);

- Ban giám Hiệu (t/h);

- Các tổ trưởng (t/h);

- Các viên chức (t/h);

- Lưu: VT.

                  HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

                VĂNG CÔNG VIÊN

 

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây